• ຫໍສະໝຸດຈະນຳໃຊ້ QR Code ເຂົ້າໃນວຽກງານຫໍສະໝຸດ

  • ຖ້ານປື້ມຕຳລາ ແລະ ເອກະສານ

  • ຖ້ານປື້ມຕຳລາ ແລະ ເອກະສານ

  • ນັກສຶກສາກຳລັງຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນ

  • ຖ້ານຂໍ້ມູນຊອກຫາປື້ມຕຳລາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກຄອມພິວເຕີ

  • ນັກສຶກສາກຳລັງຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນ

  • ຫໍສະໝຸດ ຄນລ ຍິນດີຕອນຮັບ

Copyright 2023 - @ຫໍສະໝຸດ,ໜ່ວຍງານໄອທີ ຄນລ

ຖານຂໍ້ມູນບົດຈົບຊັ້ນເອເລັກໂທຣນິກ

ວັນ-ເວລາໃຫ້ບໍລິການ

ຄົ້ນຫາປື້ມ ແລະ ເອກະສານ

ພາກວິຊາກົດໝາຍທຸລະກິດໄດ້ມອບປື້ມບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໃຫ້ພະແນກຫໍສະໝຸດ

ພາກວິຊາກົດໝາຍທຸລະກິດໄດ້ມອບປື້ມບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນສົກສຶກສາ 2017-2018

ໃຫ້ພະແນກຫໍສະໝຸດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 /09/ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ,ພາກວິຊາກົດໝາຍທຸລະກິດເຊີ່ງເປັນພາກວິຊາສາຂາໜື່ງຂອງຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດໄດ້ມອບປື້ມບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງພາກວິຊາໃຫ້ພະແນກຫໍສະໝຸດ,ເຊີ່ງການມອບຄັ້ງນີ້ຕ່າງໜ້າພາກວິຊາ ແມ່ນ ຮສ,ປທ ໄພມະນີ ຄຳວົງສາ ຫົວໜ້າພາກວິຊາກົດໝາຍທຸລະກິດ,ປທ ເລັ່ງສັກ ບຸດທະລາດ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາກົດໝາຍທຸລະກິດ,ປທ ຄຳເສັ່ງ ປັດສີມມະວົງ ,ປຕ ບົງສະຫວັນ,ປທ ຍອດຊາຍ ດາລາສັກ ແລະ ຝ່າຍຮັບແມ່ນ ປທ ພອນໄຊ ປະພັດສະລາງ,ເຊີ່ງເປັນຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ,ປຕ ວັນເຄນ ພົມມະໄຂ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ປທ ສີເມືອງ ສີວົງດາວ ເຊີ່ງເປັນພັນທະຂອງແຕ່ລະພາກວິຊາ ແລະ ເພື່ອເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ນັກສຶກສາ,ສາມາດມາຄົ້ນຄ້ວາໄດ້.


 

f t g m

ລາຍຊື່ ພະນັກງານ ພະແນກຫໍສະໝຸດ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຫໍສະໝຸດ