• ຫໍສະໝຸດຈະນຳໃຊ້ QR Code ເຂົ້າໃນວຽກງານຫໍສະໝຸດ

  • ຖ້ານປື້ມຕຳລາ ແລະ ເອກະສານ

  • ຖ້ານປື້ມຕຳລາ ແລະ ເອກະສານ

  • ນັກສຶກສາກຳລັງຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນ

  • ຖ້ານຂໍ້ມູນຊອກຫາປື້ມຕຳລາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຈາກຄອມພິວເຕີ

  • ນັກສຶກສາກຳລັງຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນ

  • ຫໍສະໝຸດ ຄນລ ຍິນດີຕອນຮັບ

Copyright 2024 - @ຫໍສະໝຸດ,ໜ່ວຍງານໄອທີ ຄນລ

ຖານຂໍ້ມູນບົດຈົບຊັ້ນເອເລັກໂທຣນິກ

ວັນ-ເວລາໃຫ້ບໍລິການ

ຄົ້ນຫາປື້ມ ແລະ ເອກະສານ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງການພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ບົບຫໍສະໝຸດທີ່ທັນສະໄໝ

ວັນທີ1-3 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019 ພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງການພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ບົບຫໍສະໝຸດທີ່ທັນສະໄໝ,ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ບ້ານພັກຄູນຊັບ ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທ່ານຂອງ ທ່ານ ຮສ ບຸນທ່ຽງ ພົມມະຈັນ ຮອງຄະນະບໍດີ ຊີ້ນຳຝ່າຍວິຊາການ ແລະ ວຽກງານຫໍສະໝຸດ,ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລາວໄອທີ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ກັບ ນັກວິຊາການພະແນກວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະແນກວິຊາການ ຄນລ ,ນອກຈາກນີ້ ພະນັກງານພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄລນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ ສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ບັນລະຍາຍໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ບຸນມີ ວ່າການຜູ້ອຳນວຍການ ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ ແລະ ຫົວຂໍ້ ການຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບັນລະຍາຍໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີພາ ພົງສະຫວັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ ,ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫໍສະໝຸດທັນສະໄໝ ( E-library ) ບັນລະຍາຍໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສະຫວັນ ລິນສະຫວັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ , ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ : ເພື່ອສຶກສາລະບົບລົງທະບຽນ,ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຄະແນນ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມຊ,ຈຸດປະສົງທີສອງ ເພື່ອຮັບຮູ້ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ, ຈຸດປະສົງທີສາມ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫລາກຫລາຍ,ຈຸດປະສົງທີ່ສີ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ເລື່ອງຫໍສະໝຸດທັນສະໄໝ (E-library ) ,ຈຸດປະສົງທີຫ້າ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານບຸກຄະລາກອນ,ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆໃນການສ້າງຫໍສະໝຸດທັນສະໄໝ (E-library ) ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫໍສະໝຸດ ຄນລ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍຂື້ນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປພັດທະນາຫໍສະໝຸດຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄໝຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມຈົບງາມ


 

f t g m

ລາຍຊື່ ພະນັກງານ ພະແນກຫໍສະໝຸດ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຫໍສະໝຸດ