Copyright 2021 - @ຫໍສະໝຸດ,ໜ່ວຍງານໄອທີ ຄນລ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງການພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ບົບຫໍສະໝຸດທີ່ທັນສະໄໝ

ວັນທີ1-3 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019 ພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງການພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ບົບຫໍສະໝຸດທີ່ທັນສະໄໝ,ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ບ້ານພັກຄູນຊັບ ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທ່ານຂອງ ທ່ານ ຮສ ບຸນທ່ຽງ ພົມມະຈັນ ຮອງຄະນະບໍດີ ຊີ້ນຳຝ່າຍວິຊາການ ແລະ ວຽກງານຫໍສະໝຸດ,ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລາວໄອທີ ພັດທະນາ ຈຳກັດ ກັບ ນັກວິຊາການພະແນກວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະແນກວິຊາການ ຄນລ ,ນອກຈາກນີ້ ພະນັກງານພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄລນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ ສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຫໍສະໝຸດກາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ບັນລະຍາຍໂດຍທ່ານ ສົມພອນ ບຸນມີ ວ່າການຜູ້ອຳນວຍການ ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ ແລະ ຫົວຂໍ້ ການຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບັນລະຍາຍໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີພາ ພົງສະຫວັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ ,ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫໍສະໝຸດທັນສະໄໝ ( E-library ) ບັນລະຍາຍໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີສະຫວັນ ລິນສະຫວັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ , ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ : ເພື່ອສຶກສາລະບົບລົງທະບຽນ,ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຄະແນນ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມຊ,ຈຸດປະສົງທີສອງ ເພື່ອຮັບຮູ້ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ, ຈຸດປະສົງທີສາມ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫລາກຫລາຍ,ຈຸດປະສົງທີ່ສີ່ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ເລື່ອງຫໍສະໝຸດທັນສະໄໝ (E-library ) ,ຈຸດປະສົງທີຫ້າ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານບຸກຄະລາກອນ,ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆໃນການສ້າງຫໍສະໝຸດທັນສະໄໝ (E-library ) ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫໍສະໝຸດ ຄນລ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍຂື້ນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປພັດທະນາຫໍສະໝຸດຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄໝຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມຈົບງາມ


 

ພະແນກຫໍສະໝຸດໄດ້ຮັບບົດຄົ້ນຄ້ວາຜົນງານວິໄຈ

ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2021 ພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບປື້ມຜົນງານວິໄຈຈາກພາກວິຊາກົດໝາຍອາຍາຕ່າງໜ້າມອບໂດຍ ອຈ ອູ່ຄໍາ ໂສລະພົມ,ຕ່າງໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດຮັບເອົາໂດຍ ທ່ານ ນ ປທ ສີເມືອງ ສີວົງດາວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ ,ຊື່ຫົວຂໍ້ບົດວິໄຈ : ຫຼັກການພິຈາລະນາຂອງສານກ່ຽວການໄດ້ມາຊື່ງຄໍາໃຫ້ການຮັບສາລະພາບຂອງຜູ້ຖຶກຫາ ຫລື ຈໍາເລີຍດ້ວຍວິທີການທີ່ບໍ່ຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ພະແນກຫໍສະໝຸດໄດ້ຮັບ ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ,ບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ປື້ມ ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ,ບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ໄດ້ຮັບປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ 2019 ເຊີງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້ :

ທ່ານ ປທ ສົມມະນີ ວົງຄໍາພາ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລັດຖະສາດ ໄດ້ມອບປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ 2019 ເຂົ້າຫໍສະໝຸດ ຈໍາ ນວນ 45 ເຫລັ້ມ ຮັບເອົາປື້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທ່ານ ເຂິງຄໍາ ສີຫາລາດ ຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ປທ ສີເມືອງ ສີວົງດາວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດໃນການຮັບເອົາປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ.

ທ່ານ ປອ ບຸນຍະເດດ ດາວປະສິດ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ມອບບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງພາກວິຊາ ຈໍານວນ 7 ເຫລັ້ມ ເຂົ້າຫໍສະໝຸດ, ຮັບເອົາປື້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ທ່ານ ປທ ສີເມືອງ ສີວົງດາວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ.

ທ່ານ ປທ ສຸບິນ ແສງສະຫວ່າງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ ໄດ້ມອບບົດວິທະຍານິພົນຈໍານວນ 23 ເຫລັ້ມ ເຂົ້າຫໍສະໝຸດ,ຮັບເອົາປື້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ທ່ານ ປທ ສີເມືອງ ສີວົງດາວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ ແລະ ມີບັນດາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ,ພະນັກງານຫໍສະໝຸດເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.

 

f t g m

ລາຍຊື່ ພະນັກງານ ພະແນກຫໍສະໝຸດ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຫໍສະໝຸດ