Copyright 2021 - Custom text here
Display # 
Title Author Hits
ການພົວພັນ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານະຈັກໄທ Written by Super User 1813
ຜູ້ຂຽນ : ຄຳຫລ້າ Written by Super User 1231
ຜູ້ຂຽນ : ຄີ Written by Super User 1063
ການພົວພັນລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ Written by Super User 1513
ຫົວບົດ:ການພົວພັນດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ສປຈີນແຕ່ປີ 2005 ເຖີງປະຈຸບັນ Written by Super User 12351
ຫົວບົດ:ປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມຫມັ້ນຄົງອາຊຽນ Written by Super User 13141
ຫົວບົດ:ຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງຕັ້ງເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ-ອີຢູ Written by Super User 12363
ຫົວບົດ:ການຣ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານວຽກງານຢາເສບຕິດຢູ່ ສປປລາວ Written by Super User 12305
ຫົວບົດ:ການຄ້າຂອງ ສປປລາວ ພາຍຫລັງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນສຶກສາໄລຍະປີ 2004-ປະຈຸບັນ Written by Super User 12611
ຫົວບົດ:ອາຊຽນບົນເສັ້ນທາງສູ່ການເປັນປະຊາຄົມແບບສະຫະພາບເອີຣົບ Written by Super User 12513

ພະແນກຫໍສະໝຸດໄດ້ຮັບ ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ,ບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ປື້ມ ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ,ບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ໄດ້ຮັບປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ 2019 ເຊີງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້ :

ທ່ານ ປທ ສົມມະນີ ວົງຄໍາພາ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລັດຖະສາດ ໄດ້ມອບປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ 2019 ເຂົ້າຫໍສະໝຸດ ຈໍາ ນວນ 45 ເຫລັ້ມ ຮັບເອົາປື້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທ່ານ ເຂິງຄໍາ ສີຫາລາດ ຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ປທ ສີເມືອງ ສີວົງດາວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດໃນການຮັບເອົາປື້ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ.

ທ່ານ ປອ ບຸນຍະເດດ ດາວປະສິດ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ມອບບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງພາກວິຊາ ຈໍານວນ 7 ເຫລັ້ມ ເຂົ້າຫໍສະໝຸດ, ຮັບເອົາປື້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ທ່ານ ປທ ສີເມືອງ ສີວົງດາວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ.

ທ່ານ ປທ ສຸບິນ ແສງສະຫວ່າງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ ໄດ້ມອບບົດວິທະຍານິພົນຈໍານວນ 23 ເຫລັ້ມ ເຂົ້າຫໍສະໝຸດ,ຮັບເອົາປື້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ທ່ານ ປທ ສີເມືອງ ສີວົງດາວ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ ແລະ ມີບັນດາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ,ພະນັກງານຫໍສະໝຸດເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.

 

ພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄນລ ຕ້ອນຮັບ ນັກສຶກສາທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາ

ຕ່ອນບ່າຍວັນທີ 26  ທັນວາ ປີ 2019 ພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຕ້ອນຮັບຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ  ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ມາທັດສະນະສຶກສາທີ່ ຫໍສະໝຸດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ,ໃນການຕ້ອນຮັບຄັ້ງນີ້  ໂດຍ ທ່ານ ປທ ພອນໄຊ ປະພັດສະລາງ ຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ,ທ່ານ ປຕ ວັນເຄນ ພົມມະໄຂ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຫໍສະໝຸດ ພ້ອມ ດ້ວຍພະນັກງານພະແນກຫໍສະໝຸດທຸກທ່ານ,ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັດສະນະຄັ້ງນີ້ 52 ທ່ານ


 

f t g m

ລາຍຊື່ ພະນັກງານ ພະແນກຫໍສະໝຸດ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຫໍສະໝຸດ